ЦИЉЕВИ ДСД

Друштво српских домаћина (ДСД) основано је са циљем економског и културног развоја, како у матици тако и у дијаспори. Чланство у ДСД омогућено је свим грађанима без обзира на националну, верску и другу припадност, који прихватају програм рада и циљеве ДСД.

      Циљеви ДСД:

    * Залагање за обнову националних, економских, социјалних, културних, историјских вредности
    * Неговање култа рада и стваралаштва
    * Неговање поштења, честитости, разборитости и скромности
    * Потврђивање духовног и културног идентитета
    * Потстицање предузетништва, привредног напретка и заштите својине      
    * Подршка и лобирање за активности наших људи који живе у другим државама  

Ови циљеви остварују се кроз организацију рада ДСД. Концепција рада друштва почива на унутрашњој и територијалној организацији. Програмски циљеви  реализују се преко стручних (програмских) одбора.

У смислу територијалне организације, предвиђено је оснивање окружних, општинских и месних одбора. Месни одбор се формира на нивоу насељеног места – месне заједнице, општински одбор се образује на подручју општине чији састав чине месни одбори. Окружни одбор образује се на територији округа (по узору на територијалну организацију државе) и чине га представници општинских одбора са подручја округа.

На сличним принципима оснивају се одбори у државама где привремено живе и раде наши људи.

Наш циљ је да, где постоји интерес, оснујемо одборе као делове ДСД и тако обезбедимо већи утицај домаћина на укупна друштвено – економска и културна кретања.

Додатне информације