ПОБОЉШАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВРАЊСКА БАЊА

 vranjska banja hotel zeleznicar krajolik

Иако је дато више иницијатива од стране ДСД за побољшање путне мреже, можемо рећи да је један пројекат реализован  на подручју одбора Врањска Бања.

Изграђен је пут дужине од око 4 км.

Успешно реализован пројекат, резултат је добре међусобне повезаности и сарадње матице ДСД и Окружног одбора Врањска Бања.

 

Додатне информације