ОД ДОМАЋИНА ДО БЕСКУЋНИКА

Благодарећи љубазности Одговорног уреднбика Зорана Ђорђевића и Редакције часописа за национална, духовна и културна питања ЛЕСТВЕ из Косовске Митровице у прилици смо да вам дарујемо копију члланка Љубише Дабића: "ОД ДОМАЋИНА ДО БЕСКУЋНИКА - Забрана повратка Срба насељеника на своје поседе (на Косову и Метохији - додао М.М. Шеварлић)" - који садржи делове из Студије ЕЛАБОРАТ О РЕВИЗИЈИ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ И КОЛОНИЗАЦИЈЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ. Чланак је објављен у већ наведеном Часопису ЛЕСТВЕ, Број 17, Година XII, стр.48-52.

ШТИП

Јато наших коњаника када у  Штип хучно слете

У језиви час поноћи устадоше мртве чете:

Ми смо с ваших поља биље

Што га студне хумке скрише -

Не дајте нас, браћо, више

Туђинима под окриље,

О, тако вам дана славе

 И сабље и заставе!

Препланули ескадрони што Тиквешом вихорише

Десницама расеченим заводњеле очи скрише:

       Никад више!

       Никад више!

И час глухи када небо огњевима звезда плане

Разби топот витезова у налет за Кочане .

А за њима

Беле сени полетеше:

Тако Србе више беше

У осветним облацима .

Све до зоре плаволике

Шкрипале су њихне кости

И шаптали коњаници

У занетој самилости:

Бог да прости!

Бог да прости!

Милосав Јелић

( Србијански венац, Лестве,

Косовска Митровица, 2019)

 

 

 

 

 

Додатне информације