Седница Управног одбора

Седница Управног одбора

Управни одбор на седници одржаној 07.03.2011. године разматрао је више питања из рада Друштва. Поред осталих питања усвојио је План рада Управног одбора који је таксативно навео која ће то питања Управни одбор разматрати у овој години.

Поред Плана рада Управног одбора закључено је да се сачини јединствен Програм рада ДСД (одбор за привреду, одбор за образовање, културу и традицију, одбор за омладину, породицу и спорт). Након јединственог Програма рада ДСД територијални одбори сачиниће оперативне планове рада. Посебно је наглашено да је ово изборна година и да Управни одбор мора планирати припрему Скупштине. Проценити да ли треба вршити неке допуне Статута који би Скупштина усвојила.

Територијални одбори на бази Програма рада ДСД сачинили би конкретне планове рада по појединим областима.

Закључено је да се одржи:
• семинар о активностима и начину рада ДСД
• припреми изборна Скупштина ДСД
• Израда Билтен и годишњак о раду Друштва

Након дискусија и предлога у вези са Планом рада УО, председник УО је закључио:

усваја се предлог Плана рада УО
сачинити једниствен Програм рада ДСД за 2011. годину (носиоци посла стручни одбори) седнице Уо држаће се једном месечно седнице УО могу се држати по појединим центрима ДСД испитати потребу допуне Статута, па на наредно седници именовати три члана радне групе који ће о томе обавестити УО територијални одбори након Програма рада сачиниће детаљне оперативне планове по појединим областима.

Закључено је и да се изради годишњак о раду ДСД и да то буде једна од тачака дневног реда на следећој седници Управног одбора.

Усвојен је Правилник о признањима ДСД.

Управни одбор је донео одлуку о оснивању одбора за Семберију са седиштем у Бањој Луци.

Додатне информације