ДСД - Одбор за Херцеговину

dsd-oh-small.jpgУ просторијама „Херцеговачке куће“ – мотела „КОНАК“, на Моску 06. 02. 2011. год. одржана је шеста сједница Извршног одбора Друштва српских домаћина – Одбор за Херцеговину са следећим дневним редом:

1.    Осврт на рад ДСД у протеклом периоду,
2.    Извјештај о радовима и даљи планови на изградњи куће Марковић у Гацку,
3.    Неки приједлози и смјернице за будући рад Друштва

У оквиру прве тачке дневног реда на досадашњи рад осврнули су се Миленко Кукурић, предсједник ИО и Јован Ковачевић, предсједник ДСД – Одбор за Херцеговину. О овој тачки дневног реда дискутовали су и сви присутни чланови. Након дискусије закључено је да Друштво из материјалних разлога сада није у могућности да има и одржава посебну канцеларију, па ће уз сагласност са Заједницом општина источне Херцеговине користити канцеларију и инсталације Агенције за развој општина источне Херцеговине.
Предсједник Јован Ковачевић је на почетку друге тачке дневног реда обавијестио присутне чланове одбора о радовима који су завршени на породичној кући Марковића у Гацку, а предсједник ИО Друштва Миленко Кукурић је поднио кратак финансијски извјештај. Након дискусије закључено је да се заврше радови у приземном дијелу, укључујући и фасаду на цијелом објекту, а да се поткровни дио остави за другу фазу изградње породици или неком другом донатору, јер приземни дио у потпуности задовољава потребе четворочлане породице.
Умјесто тог дијела трошкова Никола Носовић је пердложио, а остали чланови ИО прихватили иницијативу да се покрене акција помоћи породицама са петоро и више дјеце на подручју источне Херцеговине.
Након завршетка дискусија везаних за трећу тачку дневног реда закључено је да се одмах приђе прикупљању чланарине, као и да се прикупе добровољни прилози од сваког члана,  у складу са њиховим могућностима, како би се обезбиједила иницијална средства за рад Друштва. Никола Асановић је предложио да се до следећег састанка изради приједлог финансијског плана за 2011. годину који ће се базирати на подацма добијеним анкетним листићем од сваког члана.
Договорено је да се искористи термин за састанак са начелницима општина на дан одржавања састанка Савеза општина источне Херцеговине у Билећи.
Такође је закључено да рачунар, као поклон дјечијем врићу у Косовској Митровици (обавеза преузета на сједници Скупштине ДСД у Београду) купе спски домаћини Јован Ковачевић, Драган Аћимовић и Никола Носовић, који су се добровољно јавили као суфинансијери овог поклона.
На састанку је посебан осврт имао генерал Никола Делић који је обавијестио одбор о неким актуелним питањима Друштва на генералном нивоу.
Сједници је присуствовало петнаест чланова ИО Друштва.

Додатне информације