Декларација "За Србију без ГМО" коју је усвојило Друштво српских домаћина

Погледајте Декларацију "За Србију без ГМО" коју је Друштво српских домаћина усвојило 5. фебруара 2013. године. Аутор Декларације је проф. др Миладин М. Шеварлић.

До сада је Декларацију усвојило 136 Скупштина општина и градова у Србији и 4 друштва (Удружења) и организација.

ДЕКЛАРАЦИЈА ДРУШТВА СРПСКИХ ДОМАЋИНА

Ми не желимо ГМО на нашој територији!

1.  Друштво српских домаћина се обавезује да ће доследно поштовати Закон о генетичким модификованим организмима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009;  у даљем тексту: Закон о ГМО), захтева његову доследну примену на територији Републике Србије и противи се његовој промени.

2.  Друштво српских домаћина у оквиру законских и својих организационих могућности у вези са коришћењем или управљањем природним и другим производним ресурсима и организовањем пољопривредне и производње, прераде и промета пољопривредно-прехрамбених производа неће дозволити и допустити узгајање и ширење ГМО на територији Републике Србије.

3.  Друштво српских домаћина се обавезује да ће предузети све одговарајуће мере, као што су стручна предавања и други програми образовања за све домаћине у Србији, пољопривреднике и друге учеснике у организовању производње, прераде и промета пољопривредно-прехрамбених производа како се не би одлучили за нелегално узгајање и промет ГМО и производа од ГМО.

4.  Друштво српских домаћина захтева и очекује од свих државних органа и политичких странака и покрета да се залажу за доследну примену Закона о ГМО и одговарајућих подзаконских аката и да се онемогући недозвољено гајење и  промет ГМО и могуће штетне последице ГМО и производа од ГМО на здравље садашње и будућих генерација становника и загађивање природе у Републици Србији.

5. Друштво српских домаћина упозорава све домаћине и грађане у Србији да ће последице које задесе биљке и животиње добијене у процесима лабораторијских генетичких манипулација сигурно у будућности задесити и људе и њихову децу, унуке и праунуке као крајње кориснике ГМО и производа од ГМО.

6. Друштво српских домаћина очекује од РТС као медијског јавног сервиса грађана Србије и других средстава информисања да редовно и објективно информишу јавност о примени Закона о ГМО и о резултатима истраживања у свету о штетним последицама гајења и употребе ГМО и производа од ГМО на становништво и све учеснике у производњи, преради, промету и потрошњи пољопривредно-прехрамбених производа.

7.  Друштво српских домаћина позива сва удружења грађана и све домаћине и њихове укућане у Републици Србији да подрже и усвоје ову Декларацију, као и да се заложе аргументима и ауторитетом српских домаћина да и њихове локалне самоуправе донесу сличну Декларацију.

Оставимо земљу наших предака нашој деци без ГМО!

Декларација је усвојена на  седници Управног одбора Друштва српских домаћина одржаној 5. фебруара 2013. године.

          Аутор и предлагач                                                     Председник Управног одбора

Проф. др Миладин М.Шеварлић                                                      Милан Јовичић

 

 

Додатне информације