Проф. др Светислав Петровић почасни члан СИТС-а

У години јубилеја – 150 година од оснивања Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС, правни следбеник Техничарске дружине основане 1868. године), на предлог струковне чланице Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије (СПИТС, правни следбеник Друштва за пољску привреду основаног 1868. године), у Београду је 2. фебруара 2018. године потпредседнику Друштва
српских домаћина (ДСД) проф. др Светиславу Петровићу додељено највише национално стручно признање – ПОЧАСНИ ЧЛАН СИТС-а.
Предлог за доделу највишег признања проф. др Светиславу Петровићу објављујемо у целини:
 
Проф. др Светислав Петровић рођен је 1937. године у Добрачама, општина
Ариље. Основну школу завршио је у Добрачама 1948. године, нижу гимназију у Ариљу
1951, гимназију у Ужицу 1956, а Пољопривредни факултет у Земуну 1961.
године. Уз рад је студирао економске и организационе науке. Магистрирао је на Економском факултету у Крагујевцу 1985-те, а докторирао на Пољопривредном факултету у Београду 1990-те, што му је било потребно за израду и реализацију врло сложених пројеката за развој савремене пољопривреде и привреде у до тада економски неразвијеној општини Ариље.
 
Радни век је започео као референт за пољопрвиреду у општини Ариље 1961. године, а наставио као агроном у Земљорадничкој задрузи Ариље. Обављао је дужност потпредседника (1 мандат) и председника општине Ариље (2 мандата), као и генералног директора предузећа „Јединство“ Ариље и „Воћар“ Пожега (укупно 22 године).
 
За време његових мандата општина Ариље је доживела прави привредни препород и сврстала се у ред економски развијенијих општина у Западној Србији. Изграђени су савремени привредни капацитети из области текстилне индустрије (3 фабрике), металне индустрије две, индустрије грађевинског материјала такође две, у којима је запослено у 1. фази око 2.500 радника, а каснијим развојем капацитета око 4.000 радника.
 
Истовремено, урађена је и усвојена Стратегија развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије на подручју општине Ариље у складу са расположивим ресурсима и захтевима светског тржишта. Под расположивим ресурсима у овом документу подразумевају се: 1) Земљиште и други привредни услови, 2) Радна снага, 3) Прерађивачки капацитети и 4) Светско тржиште. Овом Стратегијом усвојени су основни стратешки циљеви: Робна производња јагодастог воћа и Интензивирање сточарске производње.
Реализацијом ове стратегије Србија, а поготово подручје Западне Србије је у дугом периоду највећи произвођач малине у свету. У укупној светској производњи овог воћа Србија учествује са око 20%, а у оквиру тога подручје општине Ариље 5% светске производње.
 
У периоду 1992-2002. др Светислав Петровић је био наставник у свим звањима (од доцента до редовног професора), продекан и декан Агрономског факултета у Чачку. Радни однос је завршио у Институту за воћарство у Чачку у звању научног саветника 2003. године.
 
Објавио је 130 научних и стручних радова у земљи и иностранству из области биотехнологије, агроекономије и економије. Такође, као први аутор са својим млађим колегама (његовим бившим студентима) написао је и објавио универзитетски уџбеник и 15 монографија (10 научних и 5 стручних). У научној и стручној јавности у Србији и државама из окружења посебно се цени његов допринос у развоју савремене технологије и организације производње малине. У току радног века био је руководилац више научноистраживачких пројеката националног и интернационалног значаја.
У периоду 2002-2005. био је руководилац научно истраживачког пројекта под називом „Производи од малине“, на коме су радили научни радници са више факултета и института. Највећи резултат овог пројекта је Утицај елагинскекиселине из плода малине на сузбијање раста малигних ћелија у неких врста канцера, који је објављен у више светских научних часописа и био један од највише цитираних научних радова из Србије у свету.
 
Од пензионисања до данас, и поред поодмаклих година, непрекидно ради на више развојних пројеката, стратегија и програма у Србији и Републици Српској.
 
Посебно истичемо да је 2017. године, захваљујући и донацији председника Друштва српских домаћина г. Нићифора Аничића, Научно воћарско друштво Србије издало монографију професора др Светислава Петровића са коауторима његовим млађим сарадницима др Александром Лепосавићем и др Дарком Јевремовићем на енглеском језику Raspberry, the management, processing and marketing – у
којој су синтетизована научна и стручна знања и практична искуства из вишедеценијске производње, прераде и пласмана малине и производа од малине у Србији, чије је прво издање у тиражу од 500 примерака распродато за месец дана поруџбинама из земаља Европе, Северне и Јужне Америке, Русије, Кине..
Проф. Петровић је највише цитирани аутор из области узгоја, производње, прераде и пласмана малине и производа од малине у Србији, као и у иностранству од српских аутора из ове области.
Проф. Петровић је и потпредседник Друштва српских домаћина.
Генерални секретар СИТС-а проф. др Часлав Лачњевац, ПОЧАСНИ ЧЛАН СИТС-а проф. др Светислав Петровић, председник СИТС-а др Игор Марић и потпредседник СИТС-а др Зоран Живковић
 
 

Додатне информације