Међународни дан жена на селу

15. октобар установљен је као Међународни дан жена на селу, Резолуцијом Генералне скупштине УН из 2007. године.
Обележавањем тог празника указује се на тежак положај жена у руралним срединама који најбоље илуструје податак да четвртину светске популације чине жене које живе на селу, али се у њиховом власништву налази тек 2% земље, док од свих пољоприредних прихода добијају само 1%.
ДСД ОКО Параћин као друштвено одговорно удружење у циљу побољшања положаја жена на селу сугерише на неколико мера које би побољшале положај:
1. Економско оснаживање жена – подршка оснивању задруга или нека врста удружења која би се бавила производњом која је својствена женама на селу, као што су: ручни радови, специфични локални пољоприредни производи, зимнице, угоститељство, сеоски туризам итд.;
2. Потстицање и инсистирање на школовању – повољним мерама и субвенцијама од стране државе створити услове за останак образоване женске популације на селу;
3. Јачање инфраструктуре и повезаности села са градом, један је од услова за лагоднији живот људи на селу;
4. Побољшање здравствених услова у руралним подручијима као и многе друге предлоге које овде нисмо навели, а могу побољшати положај мајки и трудница и учинити сигурнијим и лакшим живот на селу.
Све ове мере, уколико се систематски и заједнички спорводу могу допринети бољем положају жена на селу а управо је то оно за шта се Друштво српских домаћин залаже и залагаће се и убудуће.
Поводом Међународног дана жена на селу представници ДСД ОКО Параћин обишли су Споменик српском сељаку, где се јасно види да жена на селу корача два корака иза свог домаћина.
Споменик је подигнут 2017. године у МЗ Главинци код Јагодине, у знак захвалности селу и старијим генрацијама, а у циљу очувања традиције и сећања на српског пољопривредника који је изнео терет свих ратова и издржавао породицу.
Погледајте фотографије са догађаја:
 
 
 

Додатне информације